Priser fra 1.oktober til 1.mai.

Leilighet 1-4

2 personer: NOK 450,- pr. person pr. døgn.

Leilighet 5 (Loftsleilighet)

2 personer: NOK 550,- pr. person pr. døgn.

Tillegg for 3 personer i en leilighet

NOK 200,- pr. døgn.

Priser fra 1.mai til 1.oktober.

Leilighet 1-4

2 personer: NOK 550,- pr. person pr. døgn.

Leilighet 5 (Loftsleilighet)

2 personer: NOK 600,- pr. person pr. døgn.

Tillegg for 3 personer i en leilighet

NOK 200,- pr. døgn.