Kontaktinformasjon for Skuteviken gjestehus
Vertskap: Solveig Rongved
E-post: solveig_rongved@hotmail.com
Adresse: Skutevikens smalgang 11, 5032 Bergen
Telefon: +47 93 46 71 63